Back To Top
Kurban Eti Nasıl Dağıtılmalı?

Kurban Eti Nasıl Dağıtılır - Kurban Eti Kimlere Verilir.

Kurban Eti Nasıl Dağıtılmalı? - Kurban Eti Kimlere Verilir
 • Kurban etini, kesen kimse de yiyebilir. Fakir olsun, zengin olsun, herkese ve zimmî kâfire de verebilir.
 • Etin üçte birini evine, üçte birini komşulara, gerisini fakirlere vermek müstehabdır.
 • hepsini fakirlere sadaka vermek veya kendi evine bırakmak da câiz olur. (Behcet-ül-fetâvâ)
 • Kurban etini, evinde 3 günden fazla bırakabilir. Kurban sahibi zengin değilse,
 • çoluk çocuğunun et ihtiyacını karşılamak için hepsini evinde bırakabilir.
Kurban ne zaman kesilir
Kurban ne zaman kesilir
 • Kurban ne zaman kesilir
 • Kurban Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günleri kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise ikinci fecrin doğumundan sonra başlar; Zilhiccenin on ikinci günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu geçen süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Kurban Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.
 • Diğer kurbanlarda ise herhangi bir vakit söz konusu değildir.

Kurban Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günleri kesilir.

Kurbanı kime kestireceğim?
Kurbanı kime kestireceğim?
 • Kurbanınızı işletmemizde çalışan işinin uzmanı kasaplarımız kesecektir.
 • Kurban etlerinizin işlenmesi satış mağazamızda çalışan profesyonel ustalarımız tarafından yapılacaktır.

Kurbanınızı işletmemizde çalışan işinin uzmanı kasaplarımız kesecektir.

Kurbanı nereden alacağım?
Kurbanlık dana ve düve satış noktalarımız:
 • .::.Kılıçarslan Kasabı Meram
   tel: 530 644 29 86 , 323 26 80 
  .::. Kılıçarslan Etliekmek Selçuklu 
  tel:532 685 69 08 , 247 52 67
  .::.Kılıçarslan Veteriner Kliniği 
  tel: 532 788 00 19 ,
   .::. Çiftlik tel:530 644 29 86 
 • Satışı ve kesimi yapılan kurbanlık dana ve düvelerin teslim yeri çiftliğimizdir.

Kurbanlık dana ve düve satış noktalarımız:

Kredi kartı ile kurban
Kredi kartı ile ya da taksitli veya borç alarak kurban kesmek caiz midir?
 • Kredi kartı ile kurban almanızda bir sakınca olmaz. Yeter ki borcunuzu son ödeme tarihinden sonraya bırakıp faize bulaşmayınız. Böyle bir imkânı olmayanların kurban kesmeleri gerekmez. Bu yüzden borç alarak kendinizi sıkıntıya sokmanıza gerek yoktur.
 • Diyanet "Kredi kartı ile kurban kesimi caizdir" . Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Keskin yaptığı açıklamada, kredi kartıyla alış veriş yapmanın caiz olduğuna ilişkin Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kararı olduğunu söyleyerek "Kişiler kredi kartıyla alış veriş yaparlarsa ödemeleri gereken tutarı zamanında ödedikleri takdirde bunda herhangi bir sakınca söz konusu değildir. Bu çerçevede bu kartlarla kurban almanın da normal bir alış veriş olması bakımından hiçbir dini sakıncası yoktur".

Kredi kartı ile ya da taksitli veya borç alarak kurban kesmek caiz midir?

Hangi hayvanlar kurban olarak kesilir?
Hangi hayvanlar kurban olarak kesilir?
   Bu hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır?
  Kurban; koyun, keçi, sığır, manda ve 
  deveden olur. Bunların dışındaki hayvanlar 
  kurban olarak kesilemezler.
  Kurban olabilmesi için, kurbanlık hayvanın 
  süt dişlerini değiştirmiş olması gerekir. 
  Bu da, deve 5; sığır ve manda 2; koyun ve
  keçi 1 yaşını doldurunca gerçekleşir. Bunun 
  yanında, 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını
   doldurmuş gibi gösterişli olması halinde
  kurban edilebilir. 
  
  

Bu hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır? Kurban; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur.

Alacağım kurban Sağlıklı mı?
Alacağım kurban Sağlıklı mı?
 • Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, azaları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzları kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memesi kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. etmez. hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, kurban edilmesine mani teşkil etmez.

Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, azaları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder.

Kimler kurban kesmez
Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?
Kimler kurban kesmez
 • Yolcu olan, akıldan yoksun, ergen olmayan, hür ve Müslüman olmayan erkeğin ve kadının, ihtiyaç eşyasından fazla nisap miktarı malı veya parası olamayan kimselerin kurban kesmeleri gerekmez. Dinen karı kocadan hangisi zengin ise kurbanı o keser, ikisi zengin ise ikisi de keser, ikisi de fakir ise ikisi de kesmez. Fakir kurban kesmek zorunda değildir ama keserse çok sevap olur. Babanın, çocuğu için, çocuğun malından da kurban kesmesi gerekmez. Deli ile bunak, çocuk hükmündedir. Büyük çocuk ve hanımdan izinsiz, onlar adına kurban kesilmez.Mukim iken, bayramın birinci ve ikinci günü sefere çıkanın, kurban kesmesi vacib olmaz.
 • Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?
 • Kurban kesmek, akıllı, buluğ çağına ermiş, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve misafir olmayan Müslüman’ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 20 miskal (80.18 gr.) altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir, dolayısıyla Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakarlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.
Yolcu olan, akıldan yoksun, ergen olmayan,hür ve Müslüman
Vekaletle kurban kestirilebilir mi?
Vekaletle kurban kestirilebilir mi?
 • Kurbanı, kişinin kendisi kesebileceği gibi, vekalet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekalet caizdir. Vekaletle kurban kestirilebilir mi? Vekalet yoluyla kurban kestiren kişi kendi bulunduğu yerde birisine vekalet verebileceği gibi, başka bir yerdeki kişi veya kuruma da vekalet verebilir. Vekalet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları ile verilebilir.

Kurbanı, kişinin kendisi kesebileceği gibi, vekalet yoluyla başkasına da kestirebilir.

Kesimden önce kurbanlığın dinlendirilmesi
Kesimden önce kurbanlığın dinlendirilmesi
 • Alınan hayvan kesimden önce mutlaka dinlendirilmeli, kurbanlık kesimden önce aç bırakılmalı ve asla strese girecek ortam oluşturulmamalı Kesimden önce kurbanlığın dinlendirilmesi Hayvan işi bilen, uzman kişiler tarafından kesilmeli.

Alınan hayvan kesimden önce mutlaka dinlendirilmeli, kurbanlık kesimden önce aç bırakılmalı

Kesim sırasında hayvana kötü muamele
Kesim sırasında hayvana kötü muamele
 • Kesim sırasında hayvana kötü muamele edilirse et kalitesi düşer ve daha çabuk bozulur. Hayvana yapılan kötü muamele etin kalitesini önemli ölçüde düşüreceği için hayvanı strese sokmamamız lazım. Strese soktuğumuz zaman o hayvanın vereceği etin kalitesi de düşüktür, o et daha kısa sürede bozulur ve rengi koyu olur.

Kesim sırasında hayvana kötü muamele edilirse et kalitesi düşer ve daha çabuk bozulur.

Kurban Etini dinlendirme
Kurban Etini dinlendirme
 • Hayvanı kestikten sonra et bir süre dinlendirilmeli. Hemen buzdolabına konulmayacak, bu noktada eğer siz eti dinlendirmeden buzdolabına alırsanız ette sertleşme, çekme olur, etin boyunda kısalma olur. Onun için eti önce dinlendireceksiniz. Eti böldüğünüz parçalara göre küçükse 5–6 saat, etin büyüklüğüne göre 7-8 saat serin bir ortamda dinlendireceksiniz. Bu bilimsel bir kuraldır, et muhakkak dinlendirilmelidir. Hayvan kesildiğinde etinin sert tir, taze etin pişirilmesi ve hazmı zordur. Kesilen etlerin, en az 24 saat buzdolabında bekletilmesi öneriliyor.
 • Kas yerine et yemek istemiyorsak kurban etleri parçalar halinde temiz kaplara konulmalı ve önce güneş görmeyen serin bir yerde (14 santigrat derecenin altında) hava alması sağlanarak kesim sıcaklığının oda ısısına düşmesi beklenmeli. Bu süre 5-6 saati geçmemeli. Daha sonra et buzdolabına kaldırılmalı.

Hayvanı kestikten sonra et bir süre dinlendirilmeli. Hemen buzdolabına konulmayacak,

Kurban Etini parçalara bölün
Eti parçalara bölün
 • Eti dinlendirdikten sonra kullanıma göre parçalara bölünüp, buzdolabında muhafaza edilmeli. Buzdolabı poşetine veya folyolara sarılan et dolapta üst üste konulmamalı, aksi halde çabuk bozulur. Etlerin küçük parçalar halinde buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanması gerektiğine değinilen rehberde, etlerin buzlukta (eski 2 derece) birkaç hafta, derin dondurucuda (eksi 18 derece) ise 3 ay saklanabilir.
 • Büyük parçalar bozulmaya sebep olur. Kurbanlık etler henüz kesim sıcaklığında iken buzdolabına poşet içinde veya hava alamayacak bir durumda büyük parçalar halinde üst üste konulursa buzdolabı ısısı etin iç kısımlarını soğutmaya yetmez. Bu nedenle etin hava almayan kısımlarında çok kısa sürede (ikinci günde) bozulma ve kokuşma hatta yeşillenme görülür.
Kurbanlık etler henüz kesim sıcaklığında iken buzdolabına poşet içinde veya hava alamayacak bir durumda büyük parçalar halinde üst üste konulursa
Kıymanın buzdolabında bekleme süresi
Kıymanın buzdolabında bekleme süresi
 • Kıyma yapmak için hazırlanan et buzdolabında en fazla bir gün bekletilmeli. Yani çiğ halde bir eti kıyma yaptığınız zaman buzdolabındaki muhafaza süresi 1 gündür. Eti blok halinde dondurmak da doğru değildir. Kullanılabilecek porsiyonlar halinde dondurulmalıdır.
Çabuk çözünmesi amacıyla kalorifer ve soba üzerinde ya da oda sıcaklığında bekletme sakıncalı yöntemdir.